Associate Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Professor
Professor (HAG) Dean (Faculty Welfare)
Assistant Professor (On Lien - Associate Professor, SMME, IIT Mandi)
Professor and Head of Department
Associate Professor
Professor
Professor
Assistant Professor
Professor
Assistant Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Professor
Professor
Assistant Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Appi
Ashok K
Avinash Devadiga
B K Mahesh
C A Verghese
Chandrashekara M K
Guruprasad
Guruprasad K
Jayantha A
K Nishan
Mahaveera
Mahesh Anchan
Netravathi
Nithyananda
Prabhakar
Pradeep
Raghuram H Shettigar
Shashidhar
Shashikantha
Shiva Shankar
Shubhavathi K
Sudhakar Naik R
Vamana
Vijaya K
Vinayaraj M K
Vishal Kumar
Yashpal
Yathin Devadiga

1) Abhinaba Roy
E-mail: er.abhi.roy@gmail.com
Phone: 7022384560

2) Rajendra Uppar
E-mail: rajendrauppar@gmail.com
Phone: 8861662807

3) Sudeep NS
E-mail: sudeepnsharsha@gmail.com
Phone: 8762319620

4) Srinivas Shetty
E-mail: vasa7610@gmail.com
Phone: 8618609116

5) Ankit Arun Sawant
E-mail: ankitsawant488@gmail.com
Phone: 9158471467

6) Harisha Malgi
E-mail: harimalgi@gmail.com
Phone: 9980716224

7) Raghavendra Prasada SA
E-mail: 107raghu@gmail.com
Phone: 9945303925

 

Contact us

Dr. Ravikiran Kadoli, Professor and Head
Department of Mechanical Engineering, NITK, Surathkal
P. O. Srinivasnagar, Mangalore - 575 025
Karnataka, India.

  • Hot line: +91-0824-2473049

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.