Professor
Professor
Associate Professor
Professor
Professor
Professor
Professor, Dean (P&D)
Professor (HAG) Dean (Faculty Welfare)
Professor
Professor and Head
Professor (On Deputation as Director, NERIST, Arunachal Pradesh)
Associate Professor
Associate Professor
Professor
Associate Professor
Professor, Dean (A & CA)
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor (Grade-I)
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor Grade I
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Appi
Ashok K
Avinash Devadiga
B K Mahesh
C A Verghese
Chandrashekara M K
Guruprasad
Guruprasad K
Jayantha A
K Nishan
Mahaveera
Mahesh Anchan
Netravathi
Nithyananda
Prabhakar
Pradeep
Raghuram H Shettigar
Shashidhar
Shashikantha
Shiva Shankar
Shubhavathi K
Sudhakar Naik R
Vamana
Vijaya K
Vinayaraj M K
Vishal Kumar
Yashpal
Yathin Devadiga

1) Abhinaba Roy
E-mail: er.abhi.roy@gmail.com
Phone: 7022384560

2) Rajendra Uppar
E-mail: rajendrauppar@gmail.com
Phone: 8861662807

3) Sudeep NS
E-mail: sudeepnsharsha@gmail.com
Phone: 8762319620

4) Srinivas Shetty
E-mail: vasa7610@gmail.com
Phone: 8618609116

5) Ankit Arun Sawant
E-mail: ankitsawant488@gmail.com
Phone: 9158471467

6) Harisha Malgi
E-mail: harimalgi@gmail.com
Phone: 9980716224

7) Raghavendra Prasada SA
E-mail: 107raghu@gmail.com
Phone: 9945303925

 

Contact us

Dr. S M Murigendrappa

Professor and Head,

Department of Mechanical Engineering,

National Institute of Technology Karnataka (NITK),

Surathkal

P. O. Srinivasnagar, Mangaluru - 575 025 Karnataka, India.

  • Phone No. (O): +91-0824-2473049

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.